Selecteer een pagina
Op 6 april was er een cruciale commissie-vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland over de voortgang van het Duinpolderweg project. Milieudefensie-Haarlem en Behoud de Polders Hillegom hadden een busrit naar Den-Haag georganiseerd om de vele insprekers en ‘supporters’ tegen de geplande verbindingsweg tussen A4 en N206, makkelijk naar Den-Haag te brengen. Zie hier een Videofilmpje van het bezoek aan de vergadering van PS in Den-Haag

Nadat ruim een jaar geleden Provinciale Staten van Zuid-Holland een ’tussenstap’ om de noodzaak aan te tonen had ingelast in het besluitvormingsproces van de Duinpolderweg, werd op 6 april de tussenstap-rapportage door hen besproken. Het was zaak om daar bij te zijn en in te spreken door o.a. de verzamelde belangen-organisaties van het Platform NOG waar ook Md-Haarlem deel van uitmaakt (zie de website: geen duinpolderweg.nl )

Ook volgens onze verkeersdeskundigen kan het rapport van onderzoeksbureau Royal-Haskoning nog steeds niet de Nut & Noodzaak aantonen die de aanleg van een Duinpolderweg zou moeten rechtvaardigen. Voeg daarbij het door bemiddelaar dhr. Lokker geconstateerde gebrek aan draagvlak voor dit project, dan is duidelijk dat de huidige opzet voor een nieuwe grootschalige weg van A4 naar N206, van tafel moet. Het is beter om wat aan de verspreid plaatselijke knelpuntjes te doen en het openbaar vervoer te verbeteren.

De vergadering van PS van Zuid-Holland werd wegens tijdgebrek na de eerste termijn beëindigd. Omdat een Duinpolderweg door de grensstreek van Zuid- én Noord-Holland zou moeten lopen, moet ook Provinciale Staten van Noord-Holland er een mening over geven. Dat gebeurde op 14 april. Opvallend was dat daar Gedeputeerde mw. Post haar hakken in het zand zette door overdrijvend te stellen dat qua auto-verkeer het gebied op slot staat en dat de verkeersmodellen wél kloppen. Met name daarmee trechterde zij naar de conclusie dat nut & noodzaak van een grootschalige weg is aangetoond! Zij wil dus absoluut haar zin hebben.

Vanwege de zeer complexe ‘discussie’ die al jaren gaande is over de Duinpolderweg is er op 20 april in Den-Haag nog een gezamenlijke vergadering van Provinciale Staten van Noord- én Zuid-Holland over de verdere voortgang van het project.

Milieudefensie merkt nog op dat er veel te weinig rekening wordt gehouden met de uitlokkende werking van extra autoverkeer als er een grote weg zou komen. Daarbij hebben we een klimaatprobleem; op de klimaattop in Parijs is duidelijk geworden dat alle soorten overheden hard moeten werken aan minder luchtvervuiling (CO2). Het gaat in het leven niet meer als eerste om economische belangen, maar om natuur- en landschapsbehoud, leefbaarheid en gezondheid. Dus geen struisvogelpolitiek a.u.b.

geen AUTOBAHN !