Selecteer een pagina

De stoep op vluchten voor je leven

Nadat de gemeente alle fietspaden in het Kenaupark heeft weggehaald lijkt dat nu het nieuwe fietsbeleid te zijn. Verkeerssoorten mengen heet dat. Hoewel de gemeente beweert het gebruik van de fiets te willen stimuleren worden fietsers gezien als middel om auto’s langzamer te laten rijden. Een soort levende verkeersdrempels dus.

In het “Structuurplan Openbare Ruimte” (SOR) staat de volgende passage:  “Waar de fietspaden uit het hoofd- en regionale fietsnetwerk gelijk lopen met een gebiedsontsluitingsweg, waar 50 km/u geldt, gaan fietsers bij voorkeur over vrijliggende fietspaden. Er wordt pas gekozen voor fietsstroken op de rijbaan als er niet genoeg ruimte is. Als het fietsnetwerk gelijk loopt met een verblijfsgebied waar 30 km/u geldt, zijn er geen vrijliggende fietspaden en maken fietsers dus gebruik van de rijbaan. “

Dus: alle wegen met 30 km/uur hebben volgens de gemeente geen fietspaden nodig. Die SOR gaat het beleid bepalen tot 2040. Op meer plekken in de tekst ervan wordt gesteld dat fietspaden niet nodig zijn in 30 km/uur gebieden. Nu is heel Schalkwijk een 30 km/uur gebied, dus daar zouden helemaal geen fietspaden meer nodig zijn? Ook de inmiddels beruchte ingreep in het Kenaupark berust op deze gedachte. Je hoeft er maar even te gaan kijken om te zien tot welke wantoestanden dat leidt, zie bijvoorbeeld dit FILMPJE.

De gedachte achter dit voornemen is dat het de politie niet lukt om een snelheid van 30 km/uur te handhaven. Auto’s houden zich niet aan snelheden. Door nu de fietsers en de auto’s te mengen moeten automobilisten beter uitkijken en gaan zij vanzelf langzamer rijden. Wat een dwaasheid! Hier worden doel en middel verwisseld. Waarom wil je een lage snelheid? Voor de veiligheid toch?. Hoe gaan we dat bereiken? Door de fietsers in gevaar te brengen en ze als hinderlijke obstakels tussen de auto’s te laten rijden.

Men gaat dus zover met dit dwaze beleid dat bestaande fietspaden verwijderd worden. Dat is gebeurd in het Kenaupark, het was bijna gebeurd op het Houtplein, en zal straks elders in de stad gaan gebeuren. De gemeenteraad schijnt dit allemaal prima te vinden, want die is met de SOR akkoord gegaan. Ook GroenLinks, dat zichzelf “dé fietspartij” noemt, heeft hier niets tegen gedaan. Het is zelfs een product van een GroenLinks wethouder.

Het videofilmpje toont situaties die men nu dagelijks kan zien in het Kenaupark. Wethouder Sikkema moet er zelf eens gaan fietsen in het spitsuur, dan komt ze waarschijnlijk wel tot inkeer.  

Want nu is het het beste voor fietsers om de stoep maar op te gaan. Anders kom je er niet veilig door. Hier was een half jaar geleden nog een tweerichtings fietspad.