Selecteer een pagina

Iedereen in Zuid-Kennemerland kent het geluid van de racende auto’s op het circuit van Zandvoort. Er zijn 12 dagen per jaar waarop vrijwel onbeperkt lawaai mag worden gemaakt. Dat was bijvoorbeeld in het weekend van 17, 18 en 19 augustus. Tot ver in Haarlem was het geronk van de raceauto’s te horen

Deel van de dagelijkse circuit-agenda. Bijna elke dag wordt er herrie gemaakt.

Behalve die 12 “bulderdagen” mag het circuit de rest van het jaar ook veel lawaai maken, weliswaar niet onbeperkt, maar wel heel veel. Wie vaak in de natuurgebieden, zoals Koningstein of Middenduin komt weet dat daar intussen op 2 van de 3 dagen geen rust meer te vinden is door het circuit. Deze geluidhinder is sinds 2016, nadat het circuit nieuwe eigenaars had gekregen, fors toegenomen. Dat is niet leuk meer. De natuurgebieden moeten rust en ontstressing bieden. Dat is een belangrijke functie van de natuur, die grotendeels verloren is gegaan door de toegenomen activiteiten op het circuit.

Het comité Rust bij de Kust is (in samenwerking met Milieudefensie-Haarlem) inmiddels een half jaar actief en werkt aan vermindering van het aantal lawaaidagen. Dat vereist politieke actie, want het circuit overtreedt geen regels met al dat lawaai. De in 2012 afgegeven vergunning maakt zelfs nog veel meer lawaai mogelijk. Dit moet worden aangepast. De vergunning is veel te ruim, die moet worden beperkt. Een makkelijke taak is dat niet, want de lobby die het circuit steunt is krachtig. Het comité werkt daarom met politieke druk en publiciteitsoffensieven.

Je kunt je opgeven voor de nieuwsbrief van Rust bij de Kust, of je opgeven om mee te doen via rustbijdekust@gmail.com. Ook donaties zijn welkom. De website van RustbijdeKust bevat ook een link naar het klachtenformulier van Omgevingsdienst IJmond, waar geluidoverlast kan worden gemeld.