Selecteer een pagina

Vereniging Behoud de Polders te Hillegom, al jaren met acties en spandoeken gesteund door Milieudefensie, heeft de hoger beroepszaak tegen de gemeente gewonnen. De hoogste rechter oordeelde dat de ingediende bezwaren van ‘Behoud de Polders’ over de in 2014 heringerichte (en grof op de schop genomen) Vosse- en Weerlanerpolder, gegrond zijn !

februari 2014: De werkzaamheden zijn pas begonnen. De sloot ter hoogte waar nu het fietspad ligt wordt verbreed. Het karakteristieke Slagenlandschap is dan al onherstelbaar verwoest door de graafmachines.

Deze rechtszaak was hard nodig om zo de schade aan het voormalige unieke weidevogelgebied nog wat te kunnen compenseren. De gemeente Hillegom liet 2 jaar geleden het waardevolle natuurgebied verbouwen tot vrij toegankelijk recreatiegebied. Daarom was de inzet van Behoud de Polders dat alle paden in de Vosse- en Weerlanerpolder in het broedseizoen worden afgesloten. Want uit de gegevens van 2015 blijkt dat het aantal broedparen van weidevogels in die polder met circa 70% achteruit is gegaan sinds het gebied is ingericht en opengesteld voor bezoekers.

november 2014: Protest bij de informatie- en inspraakavond in gemeentehuis Hillegom

De rechter bepaalde o.a. dat als de weidevogelstand in het broedseizoen (verder) afneemt ten gevolge van het gebruik van de paden door wandelaars, fietsers en ruiters, er passende maatregelen moeten worden getroffen. Dat kan dan zijn het afsluiten van die paden in het broedseizoen, de aanleg van plasdras-gebieden en verbetering van de grondstructuur. 

december. 2014: Leden van Behoud de Polders, Milieudefensie en SMNK demonstreren bij de opening van het nieuwe recreatiegebied.

De natuur- en milieu organisaties hopen nu dat het geplande Manege-complex niet in de polder wordt gebouwd, omdat het gebied dan uitsluitend een recreatiegebied wordt en de natuur als verloren moet worden beschouwd. De grote aantallen broedende weidevogels die tot voor kort in dit unieke gebied hun jongen groot brachten zullen zich niet meer laten zien en de vele honderden wintergasten en trekvogels zullen het gebied nog meer gaan mijden dan nu al het geval is. Hierdoor zullen de recreanten niets meer kunnen zien van het eens zo mooie weidse gebied met een zeer hoge vogelstand en bijzondere flora.

juni 2015: Natuur- en milieubeschermers overhandigen Polder-zwartboek aan de wethouder.