Medio februari inspecteerden enkele leden van Milieudefensie-Haarlem in de drukste Haarlemse winkelstraat hoeveel winkels daar de winkeldeuren dicht hebben tegen energieverspilling terwijl de winkel toch geopend is. Helaas bleken ondanks eerdere vrijblijvende acties van de gemeente er nog evenveel winkeldeuren Open te staan als dat er dicht zijn! Daarom verzoeken we de Gemeente om daar nu passende maatregelen tegen te nemen.  Zie de onderstaande brief.                         Streekomroep ‘Haarlem105’ maakte onlangs een mooie reportage met VIDEO over de nog vele openstaande winkeldeuren in de Grote Houtstraat.

Kijk eens, hoe wijd die winkeldeuren openstaan en er voor de straat gestookt wordt!

T.a.v. Gemeentebestuur Haarlem,                                                                                                                                                                                                    Geachte Collegeleden en Raadsleden,

Recent inspecteerde Milieudefensie-Haarlem in de Grote Houtstraat hoeveel winkels daar de winkeldeuren dicht hebben tegen energieverspilling terwijl de winkel toch geopend is. De inspectie werd ’s middags uitgevoerd bij een buitentemperatuur van 7 a 8 °C en bracht als belangrijkste resul-taat dat van de 124 winkels bij 61 winkels de deur dicht was en bij 63 de winkeldeur helaas open stond

Milieudefensie constateerde ook dat naar aanleiding van eerdere acties van de gemeente om de winkeldeuren dicht te houden, er bij 70 van de 124 winkels een infobordje voor de ramen hing met meestal de tekst; “Natuurlijk zijn wij OPEN, de deur is alleen dicht om energie te besparen” (zie foto). Het werkt dus ondanks die bordjes nog niet helemaal goed. Het viel op dat met een aantal van 43 er veel winkels waren met een warme-luchtgordijn.

zie hier Inspectieformulier

Er kan dus geconcludeerd worden dat ondanks eerdere vrijblijvende acties van de gemeente er nog evenveel winkeldeuren open staan als dat er dicht zijn.  Ook hangen er veel elektriciteit- of gas verslindende warme luchtgordijnen boven de ingangen. Slechts een klein deel daarvan is gecombineerd met automatische schuifdeuren die het energiezuinig maken.

Bij een aantal winkels van internationale ketens kregen we te horen dat het hoofdkantoor in Verweggistan bepaalde dat de deuren open moesten staan, want er moet overal hetzelfde beleid worden gevoerd, of dat nu in Japan, de VS of Nederland is. Het personeel ziet het vaak wel zitten om de winkeldeur dicht te hebben: ‘Hebben wij tenminste ook wat warmte’. Vooral jong winkelpersoneel liet weten dat ze achter energiebesparing door gesloten deuren staan. Bij diverse winkeliers waar de deur dicht is en waar een bordje hangt zeiden ze dat het de ervaring is dat mensen toch wel binnen komen als ze je winkel willen bezoeken, en dat het “bij veel winkeliers met open deuren tussen de oren zit dat er minder mensen binnenkomen.”

Al in 2010 voerde wethouder Rob van Doorn van de gemeente samen met de ‘Stoere vrouwen’ een actie waar ondernemers werden opgeroepen om de winkeldeuren te sluiten, zie:  https://www.youtube.com/watch?v=ABTqlhaCUfk    In 2019 en 2022 verzochten de Gemeente en Centrummanagement Groep nogmaals de winkeliers om hun deuren dicht te doen om de warmte binnen te houden, zie 2019:  https://www.centrum-haarlem.nl/natuurlijk-zijn-wij-open/   en zie 2022:  https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/overig/867512/haarlemse-winkeliers-houden-de-warmte-binnen-dichte-winkeldeur-

Uit de Milieudefensie-inspectie blijkt dus dat ondanks de herhaalde oproepen toch nog veel winkeldeuren energieverspillend openstaan. Het is nu dus de hoogste tijd voor dwingender maatregelen i.v.m. Haarlem klimaatneutraal 2030. Het Haarlemse Coalitieakkoord 2022 -2026 vindt dat ook; “De effecten van klimaat­verandering zijn steeds zichtbaarder. De stijgende energieprijzen (door oorlog op ons continent en schaarste) versterken de noodzaak van een snelle energietransitie. Energie die niet nodig is hoeft ook niet te worden opgewekt. We zetten daarom ook in op energie­besparing, door inwoners en ondernemers, en de eigen gemeentelijke organisatie”.

Milieudefensie-Haarlem roept het gemeentebestuur daarom op om nu spoedig beleid op te stellen dat afdwingt dat alle winkeliers in het winterseizoen (b.v. beneden de 15 °C) hun energieverbruik beperken door hun winkeldeur gesloten te houden. Dit duurzaam beleid zou in de gemeentelijke APV opgenomen kunnen worden. Eventueel komt er een financiële stimulans voor technische ingrepen in de winkel beschikbaar.

Er dient nog opgemerkt te worden dat, naast het tegenhouden van kou in de wintertijd, een dichte deur ook energiebesparend werkt voor winkeliers met airco in de zomer. Tenslotte: Een open deur is een heel zichtbare vorm van energieverspilling, een dichte winkeldeur (met infobordje) levert de winkelier een duurzaam imago op!

Desgewenst zijn wij bereid een toelichting te geven op ons verzoek .                                                                                                                                                Graag vernemen wij uw reactie.