Selecteer een pagina

Op zondag 14 maart laten ongeveer 50 Nederlandse plaatsen hun ‘stem’ horen voor een beter klimaatbeleid. Ook in Haarlem organiseert de Klimaatcoalitie Haarlem een inspirerende, mooie en corona-veilige demonstratie! Zie videofilmpje. Vanaf 14.00 uur is er tot 15.00 uur een programma met (‘spoken word’) artiesten en diverse sprekers, die vertellen over klimaat, samenwerking en politiek. Als slotstuk klinkt er om 15.00 uur gedurende een minuut in heel Nederland een lawaaiig ‘klimaatalarm’! Om een signaal af te geven aan de overheid om snel meer tegen de klimaat-verandering te doen. Doe mee en kom met claxons, bellen, pannendeksels en spandoeken/borden naar het Vlooienveld in de Haarlemmerhout! (het klimaatalarm is een stilstaand protest waar we op 1,5 meter afstand van elkaar blijven). Ook de Haarlemse kerken versterken om 15.00 uur het klimaatalarm door de kerkklokken te luiden; zie nieuwsbericht.

Aanleiding Klimaatalarm:                                                                                                                                                                      Op 17 maart 2021 staan er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland. Het is cruciaal dat de politieke partijen ervan doordrongen blijven dat het aanpakken van de klimaatcrisis prioriteit moet hebben, en dat dat eerlijk moet gebeuren. Door de coronacrisis wordt dit nog urgenter. De klimaat- demonstraties kwamen op een laag pitje te staan en landen stellen als reactie op de coronacrisis klimaatbeleid uit en steken steungeld in fossiele bedrijven. Dat zal straks de tijdelijke dip in de uitstoot teniet doen en dramatisch uitpakken als landen niet nu en de komende jaren het aanpakken van de klimaatcrisis centraal stellen.

De Haarlemse Klimaatcoalitie wil een duidelijk signaal afgeven dat het klimaatbeleid flink moet worden aangescherpt en dat het eerlijker wordt ingericht. We roepen met dit Klimaatalarm óók iedereen op groen te stemmen, voor ons en onze kinderen…..

De Haarlemse Klimaatcoalitie:                                                                                                                                                               Deze groep is nieuw en volop in ontwikkeling. De oprichters zijn een aantal maatschappelijke belangenorganisaties als Grootouders voor het Klimaat, Milieudefensie Haarlem, Raad van Kerken in Haarlem en Extinction Rebellion Haarlem. Daarnaast verklaart een groeiend aantal commerciële en niet-commerciële organisaties zich solidair met de doelstellingen van de klimaatcoalitie en het alarm.

Waarom zou je meedoen?                                                                                                                                                                      De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. Mensen met de minste invloed worden het hardst getroffen. Nu al kampen mensen in Azië, Afrika en bijvoorbeeld het Amazonegebied met hittegolven, watertekorten en verwoeste oogsten. En ook in Nederland is de opwarming van de aarde merkbaar. Een steeds bredere beweging van jongeren, wetenschappers, ondernemers, werknemers, grootouders, wil dat het roer omgaat. Wij willen eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid. Want de klimaatcrisis dendert voort. Maar de politiek treuzelt.

En ook omdat: 

  1. Niet iedereen wordt gelijk behandeld in onze samenleving. De corona crisis legt dat bloot. Dat komt omdat de overheid keer op keer niet voor jou en mij kiest, maar voor grote vervuilende bedrijven. De verergerende klimaatcrisis vereist snelle omschakeling naar een andere, schone en eerlijke economie met genoeg werk voor iedereen.
  2. Het is een blamage dat onze overheid KLM met miljarden € steunt, grote (verkapte) subsidies geeft aan Shell en er veel subsidie gaat naar megastallen en naar snelwegen door natuurgebieden (Amelisweerd bij Utrecht, Rijnstrangen bij Arnhem), etc.
  3. Wist je dat Nederland de minst duurzame energie van Europa heeft? Ons land staat op de laatste plaats. Nederland heeft beloofd dat 14 % van alle energie in 2020 duurzaam is. Bijvoorbeeld uit zon en wind. Het aandeel hernieuwbare energie in 2019 was in Nederland 8,7 procent. 5,3 procent onder het 2020-doel. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat  dus veel te langzaam.
  4. Politici zijn heel gevoelig voor wat mensen willen, zeker in verkiezingstijd. Niet voor niets organiseren we daarom het Klimaatalarm vlak voor de verkiezingen. In 2019 was er een grote Klimaatmars in Amsterdam, met wel 40.000 mensen. Een paar dagen later zei de overheid: nu gaan de vervuilers betalen. Sinds 2021 is er een CO2-heffing voor de industrie. Je stem laten horen heeft dus zin! De verkiezingen op 17 maart maken een mooiere toekomst mogelijk!

Meer over deze klimaatmanifestatie, zie: www.klimaatmars2021.nl