Selecteer een pagina

Milieudefensie-Haarlem was op 5 november met spandoeken en flyers paraat bij het Noord-Hollandse ‘luchtvaartgesprek’ die het ministerie organiseert. “Inspraak Luchtvaart = Fopspeen” stond er te lezen voor de deelnemers aan deze gesprekken die het provinciekantoor aan het Haarlemse Houtplein binnen gingen. Hiermee wordt bedoeld dat vrijwel alle afspraken over beperking van het aantal vluchten en de geluidsoverlast in het verleden zijn geschonden. De inspraak is een wassen neus, Schiphol groeit steeds gewoon door.                                                                      Zie hierover een videofilmpje van NH-Nieuws

Ook bij recente inspraak procedures is er niets gedaan met de vele zienswijzen. Zo hebben bij het Actieplan Schiphol de 53 ingebrachte schriftelijke zienswijzen slechts tot  enkele tekstuele wijzigingen geleid. De zienswijze van Milieudefensie bij de “inspraak”ronde over de nachtvluchten is niet eens behandeld. En met de 281 andere ingezonden zienswijzen is helemaal niets gebeurd: het aantal nacht-vluchten is gewoon volgens plan verhoogd. Het is duidelijk wat deze inspraak eigenlijk is: een fopspeen

De luchtvaartgesprekken waren de zoveelste herhaling van deze schijnvertoning. Het ging er allemaal heel serieus aan toe en de burger kreeg, net als bij alle andere gesprek- en inspraaksessies in het verleden, het gevoel dat er rekening wordt gehouden met zijn belangen. Maar uiteindelijk zal blijken dat er gewoon weer gekozen zal worden voor verdere groei. Het gaat immers al tientallen jaren zo.

Talrijke inspraakgesprekken, onderzoeken en procedures ten spijt; uiteindelijk beslist de politiek ter wille van de bedrijfsleven telkens voor verdere groei van de luchtvaart ten koste van het leefmilieu van honderdduizenden burgers. Lawaai, luchtvervuilende- en broeikaseffectieve stoffen teisteren ons.

In het nieuwe klimaatakkoord  heeft de overheid vastgelegd dat er in 2030 maar liefst 49 procent minder CO2 moet worden uitgestoten dan in 1990. Tot nu toe heeft de luchtvaart klimaatafspraken over CO2 reductie genegeerd, rekt Schiphol telkens de geluidsgrenzen op….., en zijn economische belangen leidend als het over luchtvaartontwikkelingen gaat. Dit maakt de huidige inspraak tot een fopspeen. We vrezen dat het net zo’n schertsvertoning wordt als eind vorige eeuw bij de aanleg van de Polderbaan toen met de zogenaamde “Dubbele Doelstelling” de uitbreiding van Schiphol  gekoppeld werd aan een verbetering van de leefomgeving en het milieu.

Milieudefensie Haarlem is de nep-inspraak rond Schiphol onderhand helemaal beu en heeft met spandoeken en flyers bij het provinciekantoor zijn afkeer van deze vertoning laten blijken.