Selecteer een pagina
…..DAN DOET MILIEUDEFENSIE DIE GEVELVERLICHTING WEL UIT… Even na 9 juli middernacht doofde Milieudefensie-Haarlem de gevelverlichting van de panden Koningstraat 20/22. De 5 omhoog schijnende grondspots werden door de actievoerders verduisterd met zwarte plakkaatverf. Deze actie werd uitge-voerd omdat na herhaalde verzoeken van Milieudefensie om de lampen ’s nachts uit te doen, de 4 organisaties die met die grondspots te maken kunnen hebben, allen reageerden met dat ze er geen enkele verantwoordelijkheid over hebben!!

De actie die begeleid werd met spandoeken, is onderdeel van de succesvolle gevelverlichtingsactie in Haarlem centrum en zuidwest waarbij Milieudefensie verzoekt om onnodige natuur verstorende- en energieverspillende verlichting om middernacht uit te schakelen.  Zie voor de diverse positieve reacties, (bijgewerkt tot maart 2018):  https://haarlem.milieudefensie.nl/ook-farmaceutisch-bedrijf-teva-dooft-omhoog-schijnende-gevelverlichting/

Milieudefensie heeft alles geprobeerd om de beheerder van de spotlights te achterhalen. Er zijn 4 mogelijke gegadigden: de Gemeente Haarlem, Stichting Haarlem Lichtstad, de Vereniging van Eigenaren Koningscarré en de VvE Huis van Schagen. Zij ontkennen allen iets met de spots te maken te hebben. De laatstgenoemde weigert zelfs met Milieudefensie te praten. Omdat Milieudefensie in verband met de gevelverlichtingsactie een goede verstandhouding heeft met de Gem. Haarlem en St. Haarlem-Lichtstad, denken wij dat één van de VvE’s niet eerlijk heeft geantwoord. En omdat dus niemand aan de ‘knoppen wil zitten’ van die grondspots doofde Milieudefensie die lichten dan maar.

Er werd gebruik gemaakt van verf die vanzelf weer zal wegspoelen. Met deze actie hoopt Milieudefensie er alsnog achter te komen wie de beheerder is van de grondspots. Die kan dan worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor natuur & milieu. Mocht niemand hierop reageren, dan is blijkbaar niemand eigenaar en kan de actie herhaald worden met niet verwijderbare verf, of ….

Klik hier om een filmpje van de nachtactie te zien

Milieudefensie houdt de gevelverlichtingsactie om reden van:

  • Het verminderen/voorkomen van lichtvervuiling door de omhoogschijnende lampen, zodat niet  nutteloos de hemel beschenen wordt (ook lichthinder voor mensen).
  • Het behoud/beschermen van donkerte als (oerkwalitatieve) natuurwaarde. Door het vele verspreide ‘nachtelijke’ licht wordt het natuurlijk ritme van flora en vooral fauna verstoord.
  • Energiebesparing en daarmee bijdragen aan het terugdringen van het kooldioxidegehalte (CO2) in de atmosfeer i.v.m. klimaatverandering.
  • Het goede voorbeeld te geven voor energiebesparing met kostenbesparing.

De gevelverlichtingsactie wordt ook uitgevoerd in het kader van Haarlem Klimaatneutraal, waarbij de gemeentelijke ‘Groene mug’ het met ons eens is dat het niet de gewoonte kan en mag zijn, dat schijnwerpers ’s nachts gebouwen in het licht laten baden.

Koningstraat voor- en na de gevelverlichtingsactie