Selecteer een pagina

“De verkwanseling van Haarlem klimaatneutraal 2030”

In de afgelopen maanden bleek ineens dat “Haarlem klimaatneutraal 2030”, de leus waarmee GroenLinks de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 won en die ook prominent in het coalitieprogramma staat, stiekem is afgeschaft.

Milieudefensie Haarlem kreeg dat in maart dit jaar in de gaten en riep de milieuwethouder ter verantwoording. Die ontkende hevig en verbrak zelfs het contact met Milieudefensie. Onwaardig gedrag voor een wethouder, want intussen staat vast dat Haarlem in 2030 nog 300000 ton CO2 zal uitstoten. Waarom dit gedraai en gelieg? Waarom geeft de wethouder niet gewoon toe dat het niet gaat lukken, het staat toch gewoon zwart op wit in de stukken die hij zelf naar de gemeenteraad stuurde?

Wij snappen er niks van. Het is natuurlijk wel een blamage, zeg maar rustig een schandaal, dat een jaar na aantreden dit college zijn hoogdravende belofte moet inslikken, maar op deze manier maakt de wethouder het alleen maar erger. Hieronder een reconstructie van de draaikonterij.

2014-2018
Haarlem presenteert zich al sinds 2014 als “koploper”-gemeente voor het klimaatbeleid. De gemeente beweert bij de meest vooruitstrevende gemeenten te horen op klimaatgebied. Maar daadkrachtig beleid blijft uit.

April 2018
GroenLinks is de duidelijke winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. Belangrijkste belofte: Haarlem klimaatneutraal 2030 wordt “topprioriteit van het komende gemeentebestuur”. GroenLinks krijgt 9 zetels en wordt met afstand de grootste partij in Haarlem. En krijgt 2 wethouders in het college. Nu kan er dus worden doorgepakt!

Juni 2018
Het coalitieprogramma wordt gepubliceerd.
Daarin staat ondermeer: In 2030 wil Haarlem klimaatneutraal zijn, per 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 moet de openbare ruimte zo zijn ingericht dat deze klimaatbestendig is.

Januari 2019
Wethouder Sikkema van Milieu vertrekt naar het noorden des lands.
Het is intussen 10 jaar geleden dat de raadsmotie ” Haarlem klimaatneutraal 2030” werd aangenomen. De CO2-uitstoot is in die 10 jaar echter nauwelijks gedaald.
Het is nu wel heel erg moeilijk geworden om het doel nog te halen.
Wethouder Robbert Berkhout neemt het roer over.

Februari 2019
Het rapport “Energiestrategie Haarlem” wordt gepubliceerd. Hierin staat tussen de regels dat het doel eigenlijk al verlaten is.

3 April 2019
Milieudefensie heeft een gesprek met de nieuwe wethouder en waagt het kritische vragen te stellen over het rapport “Energiestrategie Haarlem”.

De wethouder weigert de vragen te beantwoorden en kondigt aan verdere gesprekken met Milieudefensie te weigeren. Het al sinds jaar en dag lopende overleg wordt afgekapt.
Communicatie verloopt vanaf nu via de media en raadsleden van andere partijen.

25 april 2019

                                                          Berkhout ontkent in alle toonaarden. Volgens hem hebben wij het niet scherp. Liegt hij of weet hij het echt niet? Het is allebei even erg.

Medio mei 2019
Duurzaamheidsmonitor 2018 komt uit. De aap komt uit de mouw.

Zit “ter kennisname” in een dikke stapel stukken bij een overladen commissie agenda.
De meeste raadsleden zullen hier niet aan toegekomen zijn.

Wat blijkt: het doel is “CO2-uitstoot halveren in 2030”. Dus niks klimaatneutraal.
Dan is de uitstoot dus de helft van nu, dat is 300000 ton CO2 per jaar. Niet bepaald klimaatneutraal, toch?

In het begeleidende briefje van het college bij dit stuk staat geen woord over de forse beleidswijziging die dit betekent: van 100% CO2-reductie naar slechts 50%.

Gelukkig heeft de PvdA gevraagd om dit stuk na de vakantie toch nog te bespreken.

16 mei 2019
Corine Eckhard van de SP vraagt de wethouder hoe het zit met het opschorten van het al jaren bestaande overleg tussen Milieudefensie en de milieuwethouder.

Volgens Berkhout is er helemaal niks opgeschort, was het een “eerste kennismakingsgesprek” en heeft hij aangegeven graag in gesprek te gaan.
Een absurde leugen. Hij heeft tijdens dat gesprek geweigerd onze vragen te beantwoorden en alle verdere gesprekken afgekapt. Er kwam geen enkel voorstel over een andere vorm van overleg.

28 mei 2019
De klimaatwet wordt aangenomen. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 % zijn afgenomen.
Da’s toch 1% minder dan de nieuwe ambitie van Haarlem. Zijn we toch nog een beetje koploper!

29 mei

Frits Garretsen van de SP vraagt de wethouder hoe het zit met klimaatneutraal 2030 en wat hij verstaat onder klimaatneutraal.

De wethouder blijft bij zijn be(z)wering. Maar krabbelt al een beetje terug.
Blijkbaar betekent klimaatneutraal nu ineens dat we in 2030 nog wel CO2 uitstoten, maar dat gaan compenseren.

Maar ook daar blijkt weer niks van te kloppen.

25 juni
Frits Garretsen krijgt ambtelijk antwoord op de vraag “Wat wordt precies met klimaatneutraal bedoeld, welke definitie van klimaatneutraal wordt gehanteerd?”
Antwoord: “…. In 2017 is gekozen voor de ambitie Haarlem aardgasvrij in 2040, waarbij wordt afgezien van de oorspronkelijke CO2 compensatie in 2030. De Haarlem Klimaatneutraal ambities voor de bebouwde omgeving waarop Haarlem sindsdien inzet richting 2030 zijn: 50% energiebesparing, 50% duurzame warmte, 100% duurzame elektriciteit.”

 

 

Nee Robbert, dat is in 2017 al verlaten. Wist je dat niet, of doe je alsof? Je was toch raadslid in 2017?

 

Nee, Robbert, alweer mis.
Moet zijn: op alle daken in Haarlem liggen in 2030 zonnepanelen en de windmolens draaien weer. Maar dan is ruim driekwart van de Haarlemse elektriciteit nog steeds grijs.

In 2030 stoot Haarlem nog steeds 300000 ton CO2 uit. Heb je je eigen duurzaamheidsmonitor 2018 niet gelezen?

Conclusie: Dus dit is wat ze bedoelen met Haarlem koploper.

 

Wordt vervolgd………
Nieuwe afleveringen van dit drama volgen na het zomer reces.
Blijft de wethouder liegen en ontkennen, en waarom dan toch?
Of zou hij gaan toegeven dat het gedaan is met klimaatneutraal?
Zou hij dan inderdaad terugvallen naar de minimumeis van de klimaatwet?
Of zou hij zich misschien toch een beetje gaan schamen voor zijn kiezersbedrog, en zeggen, OK, we halen 100% reductie niet in 2030, maar we gaan voor 70%?
En zou Milieudefensie ooit nog door een deur kunnen met deze wethouder?

Of blijft hij gewoon het hoofd koel houden, door het in het zand te steken?

En wat betekent dit allemaal voor de klimaatopwarming?

We gaan het zien!