Selecteer een pagina

Opnieuw stemt GroenLinks tegen een eigen motie. Ging het kort geleden over de ijsbaan, waar de partij ineens geen behoefte meer had om het zomerschaatsen te verbieden, ditmaal ging het om het vuurwerkverbod. GroenLinks is mede-indiener van een motie die het afsteken van vuurwerk in Haarlem tijdens de jaarwisseling verbiedt. Toen het op stemmen aankwam bleken ze ineens tegen een algeheel verbod te zijn!

In de motie die op 25 juni 2020 werd ingediend, wordt een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3) voor het gehele gebied binnen de gemeentegrens van Haarlem.voorgesteld. Hij werd ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, Actiepartij en ChristenUnie. Behandeling vond plaats in de raadscommissie bestuur van 17 juni 2021. Toen bleek ineens deze ommezwaai. Daardoor kunnen er nu plaatsen aangewezen worden waar mensen toch hun vuurwerk mogen afsteken.

Welke plaatsen dat zijn en hoeveel werd er niet bij gezegd, maar er zullen met zekerheid veel aanvragen komen van mensen die dat willen. Dat betekent dat er toch behoorlijk geknald gaat worden.

In de motie wordt uitgebreid opgesomd waarom een vuurwerkverbod nodig is, namelijk omdat:

  • De jaarwisseling de laatste jaren het grootste risicoevenement in Nederland is, qua omvang, qua intensiteit, qua beslag op middelen en handhavingscapaciteit en qua risico’s en schade
  • Ongeveer 700.000 van de 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte een benauwd Oud & Nieuw ervaart
  • Vuurwerk zeer schadelijke effecten heeft op de leefomgeving, vanwege de uitstoot van giftige stoffen en fijnstof
  • Dieren (gehouden en vrije) lijden onder het afsteken van vuurwerk, door het oplopen van letsel, (blijvende) angst en stress en aantasting van gezondheid door giftige stoffen en plastics die zij binnen krijgen

Dat hebben die GroenLinksers zelf zo opgeschreven in de motie. Maar toch gaan zij akkoord met het afsteken van vuurwerk op daartoe aangewezen plaatsen. Wij begrijpen niets meer van deze politieke fractie.