Selecteer een pagina

De succesvolle ‘gevelverlichting actie’ van de Haarlemse afdeling van Milieudefensie is op 3 maart uitgeroepen tot de beste lokale Milieudefensie-actie van 2011. De “Lokaal Bokaal”, een jaarlijkse Milieudefensie wisselprijs werd hiermee overgenomen van Amersfoort, die de bokaal van 2010 won met de actie “Sluit winkeldeuren/houdt warmte binnen”.                                                                                De prijs werd door Milieudefensie directeur Hans Berkhuizen uitgereikt aan actie-coördinator Henk Verboon tijdens de Milieudefensie ledendag in Amsterdam.

 

De gevelverlichtingsactie was 1 van de 4 genomineerden voor de Lokaal-bokaal. De jury koos unaniem voor de geleidelijk resultaat opleverende gevelverlichtingsactie. Van de 40 aangeschreven eigenaren of huurders van overdadig verlichte panden, reageerden er tot nu toe 14 positief. In plaats van dat de omhoog-schijnende schijnwerpers pas ergens na middernacht uitgaan of dat ze zelfs de hele nacht branden, gaan die lampen voortaan uit tussen ’s avonds 10 en 12 uur (wintertijd).                                        De gemeente Haarlem ondersteunt de actie door de bedrijven en instellingen die positief reageerden, eervol te vermelden op haar website: www.degroenemug.nl  De gevelverlichtingsactie wordt ook gesteund door Platform Lichthinder en de Haarlemse volkssterrenwacht Copernicus.

Maart 2012 zijn er 14 positieve reacties op het verzoek van Milieudefensie-Haarlem om de gevelverlichting voor middernacht uit te schakelen:

 1. Stedelijk Gymnasium: De grondspots voor het gebouw Prinsenhof gaan voortaan in de winter om 23.00 uur en ’s zomers om 24.00 uur uit. Dit is dus conform het verzoek van de Milieudefensie.
 2. Provincie Noord-Holland: Gebouw aan de Paviljoenslaan: de gevelverlichting wordt om 23.30 uur uitgeschakeld. Er wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal schijnwerpers met energiezuinige lampen van 35W.  Bij de bebouwing aan de Dreefzijde was sprake van dubbele aanschijning vanaf de eerste etage. De omhooggerichte gevelverlichting zal voortaan ook om 23.30 uur gedoofd worden. Alleen de omlaag gerichte lampen blijven branden vanwege de sociale veiligheid.
 3. Imbema Holland B.V. (technische goederen), Mauritsstraat: Verlichting gaat in de wintertijd om 22.30 uur uit. Men wil zo mogelijk de best energiezuinige techniek gebruiken.
 4. Van Lanschot Bankiers, Florapark: De ‘’aanlichting’’ van de gebouwen wordt om 22.00 uur uitgeschakeld! De energiezuinige ‘’beveiligingsverlichting’’ zal met behulp van een schemerschakeling + bewegingsmelder ook uit zijn als er geen beweging wordt waargenomen.
 5. Gambling Hall, Botermarkt: Met een tijdklok gaan de gevellampen om 23.30 uur uit (en geen lichtoverlast voor mensen in de bovenwoningen).
 6. LAM ERA makelaars, Raamsingel: Gevelverlichting gaat i.p.v. om 24 uur, voortaan om 23.00 uur uit. Ook wil men energiezuinigere lampen toepassen.
 7. Compaan (brandstoffen), Zenegroenkade/W-Randweg: De op de grote voorgevel gerichte schijnwerpers gaan nu om 23.00 uur uit.
 8. Polak van der Linden Groep (Assurantiën), Zenegroenkade/W-Randweg: De gevelverlichting gaat voortaan om 23.00 uur uit.
 9. IQU (computer games), Kenaupark: Had rond de kerstdagen een spectaculaire gevelverlichting (“Strobovilla”). Na een gesprek met Milieudefensie-Haarlem  heeft IQU aangekondigd geen gevelverlichting meer te zullen opstellen. IQU vindt een goed zichtbare sterrenhemel ook belangrijk.
 10. Rabobank, Dreef: De gevelverlichting is in februari voorzien van energiezuinige ledlampen en gaat om 23.00 uur uit. De aansturing van de lampen gaat d.m.v. tijdschakelaar en lichtsensor. De Rabobank vindt gevelverlichting dimmen een goed Voorbeeld van energiebesparing.
 11. Blaauw advocaten, Schotersingel: De gevelverlichting gaat in de zomertijd even na 24.00 uur uit, tijdens de wintertijd een uur eerder.
 12. Huizenstede makelaardij, Schotersingel: De ‘gevelschijnwerpers’ gaan ’s winters omstreeks 23.30 uur uit.
 13. Köster advocaten, Dreef: Heeft de uitschakeltijd van de schijnwerpers vervroegd naar 23.45 uur.
 14. 2Contact callcenter (Cobraspen), Prins Hendrikstraat: Gevelverlichting dooft omstreeks 23 uur.

Om haar verzoeken kracht bij te zetten voerde Milieudefensie 28 oktober in het kader van de “Nacht van de nacht”, een actie uit bij bedrijven die na een verzoek/argumentenbrief én een herinneringsbrief niet of negatief reageerden. Op 2 locaties werden de schijnwerpers met hardboard-plaatjes onder tromgeroffel afgedekt, waardoor de fel verlichte panden stapsgewijs in het donker werden gehuld; een indrukwekkend gezicht. Natuurlijk werd na enige tijd de afdekking weer weggehaald, maar niet dan nadat een afzender-plaatje met de tekst “Mag het licht uit” op de voordeur van hun pand was geplakt. Van de actie is HIER een filmpje te zien.

De actie tegen energieverspillende en natuur/milieu verstorende gevelverlichting is nodig vanwege:

 • Het verminderen en voorkomen van lichtvervuiling door de omhoog-schijnende lampen, zodat niet nutteloos de hemel beschenen wordt (en geen vertroebeling van sterrenpracht). Hierbij adviseerde Milieudefensie om voor eventuele beveiliging, omlaag-gerichte verlichting te gebruiken met bewegingsmelders (doelmatiger en zuiniger).
 • Het behoud en beschermen van donkerte als (oerkwalitatieve) natuurwaarde. Door het vele verspreide ‘nachtelijke’ licht wordt het natuurlijk ritme van flora en vooral fauna verstoord.
 • Energiebesparing en daarmee bijdragen aan het terugdringen van het kooldioxidegehalte (CO2) in de atmosfeer i.v.m. klimaatverandering.
 • En last but not least: Het goede Voorbeeld geven voor energiebesparing (ook kostenbesparend).

Meer over waarom nachtelijke duisternis belangrijk is en lichthinder moet worden aangepakt, is te lezen op de website: www.nachtvandenacht  Met lichthinder bedoelt men de overlast die mensen, dieren en planten ondervinden door lichtvervuiling.

De actie loopt nog door omdat het niet de gewoonte kan/mag zijn dat schijnwerpers ’s nachts gebouwen in het licht laten baden. Ook is Nederland één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld. In volgende nieuwsberichten over gevelverlichting vermelden we de voortgang van de actie.