Selecteer een pagina

Op verzoek van Milieudefensie afdeling Haarlem (MdH) ondertekende wethouder Rob van Doorn namens de gemeente Haarlem op 20 augustus tijdens een kleine plechtigheid op het stadhuis, het convenant Bijen Bescherming. Bijen hebben bescherming nodig omdat zeker de laatste jaren de bijensterfte in vooral Nederland abnormaal hoog is. We zien sterftecijfers tussen de 20 en 30% terwijl dit normaal rond de 8% ligt!

De gemeente Haarlem heeft verklaard bij-vriendelijk te zullen handelen door onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren, en bij het groenonderhoud en maaien zoveel mogelijk de (wilde) bloemen te sparen die voor bijen zo nodig zijn. En op enkele plekken wordt op (tijdelijk) kaal terrein een bloemmengsel voor bijen ingezaaid. Vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen met neonicotinoide-insecticiden (zoals roundup) zal worden gestaakt, omdat die als belangrijke oorzaak worden beschouwd voor de onrustbarende bijensterfte. Ook informeert de gemeente de Haarlemmers over hoe zij de bijen in hun tuin kunnen helpen e.d.

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. Veel natuur- en milieuorganisaties hebben alarm geslagen over de inmiddels algemeen bekende achteruitgang van de bijenstand. Bijen zijn van cruciaal belang voor natuur en landbouw omdat ze zorgen voor de bestuiving van allerlei gewassen. Cynisch genoeg is het juist de landbouw die de meeste problemen met de bijen veroorzaakt door het gebruik van onverantwoorde bestrijdingsmiddelen.

Handtekeningen ophalen tegen giftige middelen voor bijen, die in tuincentra te koop zijn

Milieudefensie Haarlem nam (naar voorbeeld van Milieudefensie Arnhem) het initiatief om de gemeente te vragen het convenant te tekenen. Gemeenten zijn belangrijke spelers in deze problematiek omdat zij veel openbaar groen beheren en vaak schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken. Haarlem heeft onlangs het gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup om o.a. die reden gestaakt en gaat voor de ecologische veiligheid een milieuvriendelijk middel gebruiken.

Door bij het maaien van bermen en het onderhouden van parken rekening te houden met de cyclus van de bloemen en de Bij, worden er betere leefomstandigheden voor de bijen gecreƫerd.

Milieudefensie is blij dat de gemeente Haarlem zich hiervoor wil inzetten (het is de 15de gemeente die het convenant ondertekende) MdH gaat zelf de boer op om burgers om hun handtekening te vragen, om tuincentra te verzoeken, producten waar voor bijen schadelijke gif in zit, uit de schappen te halen.