Selecteer een pagina

Met een Fietsparade van Haarlem naar Amsterdam hebben milieu-activisten op een gure november-zaterdag geprotesteerd tegen de (lage) limiet die het provinciebestuur stelt aan het aantal nieuwe windmolens in Noord-Holland.

De fietsparade ‘Voor de Wind’ werd georganiseerd door de burgerbeweging “Amsterdam kies voor Groene Energie” met hulp van Greenpeace, Wise, Fossielvrij NL en Milieudefensie afdeling Haarlem. De fietsers vinden dat de provincie alle zeilen moet bijzetten tegen de snelle klimaatverandering.          De provinciale limiet voor nieuwe windmolens zet echter een rem op de energie-omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat kan niet na het klimaatakkoord van Parijs.

Het windmolen-beleid van de provincie Noord Holland deugt niet. Ze zit o.a. de gemeente Amsterdam en energiecoöperaties dwars met allerlei rigide en absurde regeltjes. Vrijwel alle aanvragen voor een vergunning zijn door de provincie afgewezen. Wethouder Choho van Duurzaamheid is het zo zat dat hij een rechtszaak tegen de provincie gaat aanspannen.

Het minimum aan windenergie dat het Rijk heeft opgelegd wordt door de provincie als een maximum gezien. Zo moeten er minstens 6 windmolens op een rij staan. Dat kan in het Amsterdamse havengebied niet maar 6 zou wél kunnen in een andere opstelling! Voor iedere nieuwe windmolen moeten er twee oude verwijderd worden. Zodoende kunnen de 4 Haarlemse windmolens niet vervangen worden omdat het aantal te klein is! Bovendien moeten windmolens minstens 600 meter van woonhuizen verwijderd staan. Landelijk is 450 meter vastgesteld.

Bij de start in het Frederikspark, omlijst door het Haarlems Straat orkest, hekelde directeur Anna Schoemakers van Greenpeace-Nederland de onverantwoorde politiek van de provincie. Die staat haaks op het klimaat-akkoord van Parijs en leidt tot extra klimaatopwarming.                  Milieudefensie was aanwezig met een spandoek waarop de provincie wordt voorgesteld als Don Quichot die tegen windmolens vecht.

Zo’n 70 fietsers waren uit Amsterdam gekomen en daar voegden zich nog ruim 10 Haarlemmers bij voor een tocht van 25 kilometer naar het Museumplein in Amsterdam. Ook daar werden ze met muziek onthaald, onder meer met het lied van Bob Dylan:  The answer is blowing in the wind

De fietsers eisen dat de provincie nog dit jaar een eind maakt aan het ‘plafond’ voor windenergie op het land in N-Holland. Verder willen ze dat er geen hogere maatstaven aan windmolens worden gesteld dan in de rest van het land. En er moet een duidelijk onderscheid komen tussen de eisen die worden gesteld aan windmolens op het platteland en in de stad, waar ze, zoals in het westelijk havengebied van Amsterdam, minder in het oog vallen. Daar zijn ook veel concrete aanvragen voor gedaan door initiatieven van burgers en ondernemers. Helaas worden ze vrijwel allemaal afgewezen door Gedeputeerde Van der Hoek. Daar moet D66 zich voor schamen. Het zal ook wel een politiek spelletje zijn, dat te maken heeft met angst voor populistische partijen. Zo laat het Noord-Hollandse college zich gijzelen door de PVV.