Selecteer een pagina

Extinction Rebellion hield zaterdag 1 februari in samenwerking met de Haarlemse afdelingen van Milieudefensie en Fridays for Future de eerste Haarlemse klimaatmars. Vanaf de muziekkoepel in de Haarlemmerhout liepen de ongeveer 120 demonstranten, begeleidt door een percussiebandje, naar het stadhuis. Daar werd aan burgemeester Wienen en wethouder duurzaamheid Berkhout een klimaatmanifest aangeboden. De burgemeester benadrukt dat bij het gemeentebestuur ‘het besef leeft van de urgentie’, en noemt de actie ‘een duidelijk signaal’.   Zie hier een videoverslag

Toen de groep langs de vele winkels van de Grote Houtstraat liep werd meteen al even duidelijk waar deze actie zoal om bedoeld is. Namelijk dat er nog maar enkele tientallen winkels hun deuren in de winter dicht houden, en dat er dus nog honderden zijn die daarmee niét aan energiebesparing doen! Ondanks dat de gemeente Haarlem en centrummanagement een jaartje geleden actie hebben ondernomen tegen de energieverspilling door open winkeldeuren. Er zijn hier dus dwingender maatregelen nodig i.v.m. Haarlem klimaatneutraal 2030. Andere energiebesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld dat er ’s nachts geen gevelverlichting meer brandt en dat de (buitenlucht)ijsbaan niet al in september open gaat. Want het is tegenwoordig in september nog veel te warm om dan die ijsbaan te openen; medio oktober als de herfstvakantie begint is vroeg genoeg.

Het Haarlems klimaatmanifest is een initiatief van Extinction Rebellion in Haarlem en wordt gesteund door Milieudefensie-Haarlem en Fridays for Future Haarlem (‘klimaatscholieren’)

De eisen in het manifest:

Wij willen;

  1.  Dat de gemeente Haarlem eerlijk is over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.  Zorg ervoor dat eind 2020 iedere Haarlemmer van boven de 12 jaar basiskennis heeft over de oorzaken en desastreuze gevolgen van de klimaatcrisis. Daarbij moet kennis over de klimaatcrisis aan het begin en aan het einde van het jaar vergeleken worden.
  2.  Dat de gemeente Haarlem de uitstoot van broeikasgassen naar nul brengt en dit op een recht-vaardige manier doet.  Bereik het door de coalitie gestelde doel om uiterlijk in 2030  100% klimaatneutraal te zijn. Wees eerlijk over wat 100% klimaatneutraal betekent. Wij willen daarnaast dat er uiterlijk in april 2020 een plan komt met concrete, effectieve maatregelen, een planning, budget en risico-analyse om dit doel te bereiken en dat dit plan inzichtelijk en begrijpelijk is voor onze burgers.