Selecteer een pagina

Bij een politiek café van de VVD in ‘Villa Flora’ te Hillegom waren dinsdagavond 18 februari natuur-en milieubeschermers aanwezig om te protesteren tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Gedeputeerde (van verkeer en vervoer) Floor Vermeulen was daar als VVD-corifee aanwezig om ondermeer te pleiten voor deze weg. De uitbater van het restaurant probeerde de demonstranten weg te jagen en belde zelfs de politie.

Dit spandoek slaat helaas niet alleen op deze actie, want de VVD wil telkens uit economisch belang bijvoorbeeld steeds maar nieuwe autowegen, en ook de luchtvaart maar door laten groeien, of ze is tegen een degelijk statiegeldsysteem: deze struisvogelpolitiek kan toch niet meer in deze tijd van Aardse natuur- en milieu-bedreigingen?!  Rechts op de foto VVD gedeputeerde Floor Vermeulen.

De provincie Noord-Holland heeft de Duinpolderweg naar de prullenmand verwezen, vooral wegens de grote schade aan de natuur. Maar de VVD in Zuid-Holland wil hem per se tóch aanleggen. Activisten van Milieudefensie-Haarlem en Vereniging Behoud de Polders stonden met spandoeken voor de deur van het hotel-restaurant . Zij deelden informatie-flyers uit aan de bezoekers. Daarin wijzen zij erop dat deze weg dwars door de natuur- en cultuurhistorisch waardevolle Oosteinderpolder zou gaan lopen. Ook wijzen zij erop dat het door de klimaat- en stikstofcrisis niet meer van deze tijd is om telkens nog meer wegen aan te leggen en nog meer natuur te versnipperen en te vernielen. In het klimaatakkoord staan maatregelen om het autoverkeer te verminderen. Die moeten eerst maar eens uitgevoerd worden en dan zijn nieuwe wegen niet nodig. Voorbeelden zijn rekeningrijden, beter openbaar vervoer en 8 miljard minder zakelijke autokilometers.

De opgetrommelde politie in gesprek met de demonstranten

De uitbater van Villa Flora sommeerde de betogers op onbeleefde wijze om weg te gaan, maar die kenden hun rechten en bleven. Hij ging zelfs zo ver om de politie te bellen. Er kwamen maar liefst 6 agenten in 3 auto’s! Maar ook de politie kende de rechten van de demonstranten en vertrok weer. Tijdens gesprekken van de demonstranten met de bezoekers van het politiek café bleek dat velen ook tegenstander zijn van de weg. “Waar een wil is is een weg” lijkt toch niet altijd van toepassing op deze onzalige en overbodige weg.