Selecteer een pagina

Kop in het Haarlems Dagblad van 10 juni 2021:

Haarlem heeft de eerste duurzaamheidsbegroting van Nederland: ’Eindelijk inzage of maatregelen kosteneffectief zijn’.
Wij lazen het stuk en concluderen: het is geen begroting en het geeft geen inzage in kosteneffectiviteit van maatregelen. Maar het bevat wel interessante gegevens.

Het is vaste prik met het huidige college: met veel bombarie verklaart Haarlem zichzelf tot koploper op klimaatgebied en claimt allerlei geweldige resultaten. Bekijkt men het een beetje van nabij, dan is het slechts holle beeldvorming zonder onderliggende werkelijkheid.

Niet dat het een waardeloos stuk is. Het stuk geeft veel betere inzichten in de CO2-uitstoot van Haarlem dan de duurzaamheidsmonitors van de laatste jaren. Dat waren alleen maar opgeklopte quasi-succesverhalen die met veel mooie foto’s de aandacht van de inhoud moesten afleiden.
Wie de moeite neemt de vele tabellen en bijbehorende conclusies door te worstelen krijgt best een goed beeld van wat er zoal de laatste jaren werd uitgestoten en door wie.
Daarbij moet men overigens wel bij elke tabel raadseltjes oplossen omdat de legenda’s ontbreken, eenheden niet duidelijk zijn en verwijzingen soms niet kloppen. Ook de storende taalfouten duiden erop dat het stuk aan een eindredactie is ontsnapt.

Maar een begroting is het dus niet. Een begroting is een financieel overzicht van de te verwachten kosten en opbrengsten van een bepaald project of een heel boekjaar. Daar is in dit stuk geen sprake van. Er worden geen projecten gepresenteerd en er staat geen enkel financieel gegeven in.

Het is slechts een verkenning van wat er de laatste jaren is bereikt op klimaatgebied (de conclusie is: vrijwel niets) en wat de gevolgen zouden zijn van bepaalde (uiterst onwaarschijnlijke) scenario’s.

Het stuk is interessant omdat men inzicht krijgt in de uitstoot over de jaren 2015 t/m 2019 zonder de gebruikelijke opsmuk en misleidende hoera-verhalen waar we ons bij Milieudefensie altijd zo aan ergeren.
Helaas maakt dat inzicht niet vrolijk.