Selecteer een pagina

Drie Milieudefensie activisten voerden een bliksemactie uit van een minuut of twee, die een mooie toezegging van de wethouder opleverde! Tijdens de gezellige netwerkbijeenkomst “Haarlem Klimaatneutraal” in het stadhuis trok Milieudefensie plotseling de aandacht. Ada en Henk ontrolden snel een spandoek en Karel stapte op een bank en sprak het publiek toe over het feit dat de gemeente bij een stel van haar panden de GEVELVERLICHTING ’s nachts nog laat branden.

Het was nu wel eens tijd om de gemeente Haarlem publiekelijk te laten weten, dat het ons te lang duurt voordat zij op ons verzoek reageert om van 3 markante gebouwen de gevelverlichting rond middernacht uit te schakelen. Het gaat om de tot in de nacht brandende gevelverlichting van het Stadhuis, de Bakenesserkerk en de Sint-Bavokerk.

De toren van de Sint Bavo-kerk in de spotlights

Mede in het kader van Haarlem Klimaatneutraal (in 2030) voerde Milieudefensie de laatste jaren een succesvolle actie tegen ’s nachts overbodige omhoogschijnende gevelverlichting (om reden van: natuurverstoring, energieverspilling, luchtvervuiling zoals CO en voorbeeld energiebesparing ). Met mooi resultaat: bij dik 30 van de ruim 40 aangeschreven bedrijven en instellingen wordt de gevelverlichting voortaan omstreeks middernacht uitgeschakeld. Zie ook de lijst bij maart-2018: https://haarlem.milieudefensie.nl/ook-farmaceutisch-bedrijf-teva-dooft-omhoog-schijnende-gevelverlichting . Maar; de gemeente Haarlem (uitgezonderd afdeling de Groene Mug) werkt amper mee, want zij laat ondanks herhaalde ‘verzoeken’ de gevelverlichting van het Stadhuis en de Bavo- en Bakenesserkerk tot minstens 2 uur ’s nachts branden (zomertijd).

Mei 2014 hebben we dit bij de gemeente Haarlem aangekaart en sindsdien zijn we 3 x naar een andere ambtenaar doorverwezen. Ook op onze uitnodigingen voor een gesprek werd niet ingegaan. Na aandringen kregen we begin december de toezegging dat de afdeling Milieu een voorstel zal doen om Milieudefensie tegemoet te komen. Ondanks een herinnering januari 2015 hebben we inmiddels alweer een poos niets van de gemeente gehoord; dus nu is de maat vol voor Milieudefensie want de gemeente geeft met de gevelverlichting duidelijk een lichtend slecht Voorbeeld!

Betreffende de gevelverlichting zet de gemeente haar geloofwaardigheid op het spel, temeer de gemeente wél haar burgers aanspoort om zuiniger te stoken, huizen te isoleren, om i.p.v. de auto de fiets te pakken, en zonnepanelen te kopen, enz…..En in het Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2014 staat:  “Aanlichten van gebouwen energiezuiniger maken en ’s nachts helemaal uitdoen”.

De ‘bliksem’ actie leverde de toezegging van de wethouder op dat zij hier echt werk van gaat maken; m.n. verlichting Bavo middernacht uit.

De toezegging van wethouder Cora-Yfke Sikkema aan Karel van Broekhoven van Milieudefensie in beeld